Speciale aandacht voor baby's - Kinderopvang Simba

Speciale aandacht voor baby's

Baby’s verdienen speciale aandacht binnen de opvang. De babytijd is de meest intensieve ‘leertijd’ in een mensenleven. Bij Simba zorgen we voor een ‘tevreden babytijd’ op de groep door het bieden van aandacht, veiligheid en geborgenheid. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van de baby en laten we hem stap voor stap de wereld om zich heen ontdekken. Op deze manier dragen we zorg voor een veilige en gezonde basis voor de baby’s.

Onze pedagogisch medewerkers die 0-2 jarigen opvangen, volgen trainingen die speciaal gericht zijn op het werken met baby’s. In deze bijeenkomsten staan steeds het welbevinden en de ontwikkeling van de baby centraal.  Hoe bouw je een veilige relatie op waarin de baby zich veilig en vertrouwd voelt? Hoe geef je elke baby de ruimte om zichzelf te ontwikkelen op zijn eigen tempo? Met welke vaste gewoonten, rituelen en dagritmes geef je de baby houvast? Hoe maak je dingen duidelijk aan een baby? Op welke manier kun je de taalontwikkeling van een baby ondersteunen? Hoe leer je kijken naar een baby en interpreteer je zijn lichaamstaal? Hoe ontdek je wat de volgende stap is in de ontwikkeling van de baby en hoe ondersteun je daarbij? En hoe begeleid je baby’s in de groep om samen plezier te maken en ervaringen op te doen?

Op al deze vragen hebben wij, vanuit deskundigheid en ervaring een antwoord. En ons beleid en de werkwijze op groepen voor de allerjongsten wordt hierop afgestemd. Naast training en bijscholing bieden we pedagogische coaching op de groep met kwaliteitsverbetering als doel.

Scroll naar boven