Wet- en regelgeving - Kinderopvang Simba

Wet- en regelgeving

Binnen de Wet kinderopvang zijn voorwaarden gesteld aan kinderopvang. Deze kwaliteitseisen zijn uitgewerkt in het Besluit Kwaliteit Kinderopvang.

De gemeente Westland houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De uitvoering van het toezicht bestaat uit onaangekondigde GGD inspecties op onze locaties. Tijdens zo’n bezoek beoordeelt de GGD inspecteur ons beleid en de uitvoering daarvan in de dagelijkse praktijk.

De inspecteur bekijkt beleidsplannen, observeert en houdt interviews. Een aantal voorbeelden uit de inspectie: Zijn alle onderdelen uit het pedagogisch beleid terug te zien in de praktijk?, Hebben alle medewerkers de juiste diploma’s?, Staat iedereen met een VOG gekoppeld in het personenregister? Klopt het aantal beroepskrachten dat staat ingedeeld op de groep?

Naar aanleiding van de inspectie volgt een rapport op basis waarvan de gemeente kan beoordelen of aan alle kwaliteitseisen is voldaan.

IMG_5340.3

Mijn kind inschrijven

Schrijf je eenvoudig online in.

IMG_5325.1

Bereken je opvangkosten

Gemakkelijk en snel.

IMG_6727.1

Ik heb een vraag

Wij helpen je graag!

Scroll naar boven