Observeren en signaleren - Kinderopvang Simba

Observeren en signaleren

Wanneer een kind voor het eerst naar de opvang komt, krijgt het een mentor toegewezen. Dit is één van de pedagogisch medewerkers die direct betrokken is bij de opvang van het kind. Zij is voor ouders het eerste aanspreekpunt totdat het kind de overstap naar een volgende groep maakt. We kijken binnen de groep naar wat een kind kan, doet en hoe het zich gedraagt. Het observeren is gericht op de veiligheid, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Met welbevinden bedoelen we ‘hoe het met een kind gaat’ op de groep. Naast veiligheid en een optimale ontwikkeling is het van groot belang dat kinderen zich prettig en op hun gemak voelen in de groep. Door te observeren leren we het kind nog beter kennen, zien we wat er goed gaat en waar het ondersteuning bij kan gebruiken.

Bijzonderheden in ontwikkeling of gedrag

Ieder kind is uniek en in een groep zijn er dus geen twee kinderen hetzelfde. In een groep leeftijdsgenootjes kunnen we wel spreken van een ‘gemiddelde ontwikkeling’ en een ‘gemiddeld gedrag’. Soms valt een kind op omdat het duidelijk en herhaaldelijk anders is in gedrag en/of ontwikkeling. Of we merken dat een kind zonder duidelijke reden opeens een heel ander gedrag vertoont. In deze gevallen spreken we van ‘opvallend gedrag’.

We bespreken het gedrag of de ontwikkeling van het kind met de collega’s op de groep. We informeren ouders en bespreken gezamenlijk of en wat er nodig is om het kind verder te begeleiden of te stimuleren. Indien nodig wordt een ontwikkelplan gemaakt waarin we bijhouden welke activiteiten we bieden om de ontwikkeling verder te stimuleren en welk resultaat dit heeft. Soms is het nodig hierbij gebruik te maken van externe deskundigheid.

Omstandigheden binnen het gezin

Het kan gebeuren dat er in uw gezin omstandigheden zijn die het moeilijk maken om uw kind op te voeden. Of er gebeuren dingen die niet goed zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Als pedagogisch medewerkers willen we graag meedenken om hiervoor een oplossing te zoeken. Vertel het ons gerust als u op zoek bent naar hulp.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

We zijn wettelijk verplicht te werken volgens de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. De meldcode geeft met behulp van een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling, kindermishandeling gepleegd door een beroepskracht of seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Het doel van de wettelijk verplichte meldcode is dat sneller en adequater kan worden ingegrepen. Door het consequent toepassen van de meldcode zal de vroegsignalering van huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren en worden minder kinderen geconfronteerd met geweld en mishandeling.

IMG_5340.3

Mijn kind inschrijven

Schrijf je eenvoudig online in.

IMG_5325.1

Bereken je opvangkosten

Gemakkelijk en snel.

IMG_6727.1

Ik heb een vraag

Wij helpen je graag!

Scroll naar boven