Ons team - Kinderopvang Simba

Ons team

Simba heeft een hecht team met deskundige pedagogisch medewerkers. Iedere groep heeft zijn eigen vaste medewerkers, zodat kinderen en ouders vertrouwde gezichten zien en elkaar goed kunnen leren kennen. Vaste gezichten zijn belangrijk voor een kind, hiermee kunnen zij een  vertrouwensrelatie opbouwen. Een kind went hierdoor gemakkelijker en voelt zich steeds meer thuis. Bij ziekte of vakantie van een pedagogisch medewerker zorgen we voor vervanging door een collega van een andere groep of zetten we één van onze vaste invalkrachten in. Vanaf het 2e jaar mag ook een stagiaire op de eigen stagelocatie worden ingezet bij ziekte of in een schoolvakantie van de stagiaire.

Deskundigheid

Alle medewerkers zijn in het bezit van de vereiste beroepskwalificatie en bijbehorende taaleis om te kunnen werken in de dagopvang, peuteropvang of BSO. Medewerkers hebben daarnaast de uitgebreide trainingen Werken met  baby’s (0/1 jarigen) en/of Uk & Puk (2/3 jarigen) doorlopen. Op elk kindercentrum is minimaal één medewerker met Kinder EHBO aanwezig.

Aan medewerkers van de verschillende leeftijdsgroepen bieden we de training Effectief communiceren van  How2talk2kids. Daarnaast bieden we verschillende workshops, trainingen en lezingen om te zorgen voor extra kennis en vaardigheden in de praktijk. Bijvoorbeeld basic spelen voor de allerjongsten, jongensgedrag, trauma-sensitief werken, sport- en spel in de BSO.

Naast training zorgen we er door middel van pedagogische coaching voor dat kennis en vaardigheden en beleid blijvend een plek krijgen op de groep. Onze HBO medewerkers (kindercoaching, pedagogische coaching, orthopedagogiek) kunnen extra ondersteuning bieden als het gaat om het kijken naar kinderen en wat kinderen en medewerkers binnen de groep nodig hebben.

Stagiaires

Beroepskrachten in opleiding krijgen bij Simba de mogelijkheid om het vak van pedagogisch medewerker in de praktijk te leren. De stagiaire binnen de beroeps opleidende leerweg (BOL) volgt een opleiding met daarin vastgestelde stageperiodes. In zo’n periode staat de stagiaire als extra kracht op een groep.

Binnen de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) start de student met opleiding en stage tegelijk. De BBL’er gaat  één dag per week naar school en gaat daarnaast aan de slag in de praktijk. In eerste instantie is de BBL’er een extra kracht op de groep voor minimaal 20 uur per week (BSO 12 uur). Binnen dit traject wordt in fases toegewerkt naar volledige inzetbaarheid.

Vrijwilligers

Op verschillende locaties ondersteunen vrijwilligers bij activiteiten met de kinderen. Binnen de dagopvang is dat bijvoorbeeld met voorlezen of een spelletje doen.  De frequentie waarin de vrijwilligers de groepen bezoeken wisselt. Sommigen komen eenmalig, anderen om de week of bijvoorbeeld maandelijks. Het gaat hierbij om gemiddeld 1 á 2 uur per keer. De vrijwilligers staan onder begeleiding van de groepsleiding en zijn niet alleen met de kinderen.

IMG_6727.1
IMG_5340.3

Mijn kind inschrijven

Schrijf je eenvoudig online in.

IMG_5325.1

Bereken je opvangkosten

Gemakkelijk en snel.

IMG_6727.1

Ik heb een vraag

Wij helpen je graag!

Scroll naar boven