Communicatie met ouders - Kinderopvang Simba

Communicatie met ouders

Het delen van de opvoedingsverantwoordelijkheid met ouders is een belangrijk uitgangspunt van ons beleid. We betrekken u als ouder graag bij de opvang van uw kind. We praten regelmatig bij en houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen met betrekking tot de opvoeding en verzorging van uw kind. Bij Simba streven wij naar een optimale communicatie met ouders.

Tijdens het brengen en halen bespreken ouders en pedagogisch medewerkers hoe het die dag is gegaan. Via het online ouderportaal  houden we u op de hoogte van belangrijke informatie, nieuwsberichten, documenten en foto’s. Daarnaast zijn er 10-minutengesprekken en organiseren we thema avonden. Bijvoorbeeld over effectief communiceren met kinderen, executieve vaardigheden, weerbaarheid, ehbo of bewegen.

Wij vragen u met regelmaat naar uw mate van tevredenheid over onze opvang. Bijvoorbeeld via een algemene vragenlijst gekoppeld aan het 10-minutengesprek of over specifieke onderwerpen.

Volg ons ook op Instagram en Facebook voor leuke activiteiten!

Ouderraad

De ouderraad van Simba en Peuteropvang De Kabouters bestaat uit enthousiaste ouders die ongeveer één keer per twee maanden vergaderen, meedenken en adviseren over diverse onderwerpen. De ouderraad is een denktank en klankbord voor zowel ouders als pedagogisch medewerkers en behoort uit minimaal twee vertegenwoordigers per locatie te bestaan. Een ouder met meerdere kinderen (op BSO en dagopvang) kan meerdere locaties vertegenwoordigen. Als er een plekje vrij is in de ouderraad, doen we een oproep voor nieuwe leden.

Het doel van de ouderraad is:

  • de belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
  • de verantwoordelijkheid van ouders voor de opvoeding van de eigen kinderen te realiseren, door invloed uit te oefenen op het beleid de organisatie;
  • de communicatie tussen leiding, groepsleiding en ouders te bevorderen;
  • het kwaliteitsbeleid van het uitvoerend werk binnen de organisaties mede te bepalen.

Om haar doel te bereiken en invulling te geven aan haar bevoegdheden, overlegt de ouderraad ongeveer één keer per twee maanden, waarvan een aantal keer met de leiding van Simba. De ouderraad verstrekt ouders informatie over haar activiteiten middels een verslag.

Wilt u meer informatie over de doelen en bevoegdheden, een vergadering bijwonen of heeft u een vraag voor de ouderraad? Laat het ons weten, dan brengen wij u in contact met de ouderraad. Een overzicht van de huidige leden van de ouderraad hangt op het ‘prikbord’ op de locatie van uw kind.

Klachtenprocedure

Iedere dag doen we er alles aan om uw kind de allerbeste opvang te bieden. We zorgen er graag voor dat kinderen en ouders zich thuis voelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. Twijfel niet om uw opmerking of klacht te laten horen. Wij kunnen hiervan leren en waar mogelijk onze dienstverlening verbeteren. In onze interne klachtenregeling leest u wat u moet doen als u ontevreden bent en waar en op welke manier u een klacht kunt indienen.

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij www.klachtenloket-kinderopvang.nl. Het klachtenloket kinderopvang is een onafhankelijke organisatie die u verder helpt met uw klacht. Mocht ook dat niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan uw klacht worden ingediend bij de geschillencommissie. Met deze formele stap wordt de klacht een geschil genoemd.

IMG_5340.3

Mijn kind inschrijven

Schrijf je eenvoudig online in.

IMG_5325.1

Bereken je opvangkosten

Gemakkelijk en snel.

IMG_6727.1

Ik heb een vraag

Wij helpen je graag!

Scroll naar boven