Spelenderwijs ontwikkelen van peuter naar kleuter - Kinderopvang Simba

Spelenderwijs ontwikkelen van peuter naar kleuter

Jonge kinderen ontwikkelen zich razendsnel en veel in de ontwikkeling lijkt bijna vanzelf te gaan. Wij bieden kinderen de mogelijkheid om zich stap voor stap en spelenderwijs te ontwikkelen binnen een groep. In de groep zijn leeftijdsgenootjes om mee te spelen en (van) te leren, terwijl ieder kind zijn eigen tempo mag volgen. De pedagogisch medewerkers  ondersteunen, begeleiden en stimuleren een kind waar nodig. De eerste belangrijke stap daarbij is ervoor zorgen dat een kind zich fijn en veilig voelt. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een kind om zich verder te ontwikkelen.

Spelenderwijs leren

Op onze groepen werken we met ‘Uk & Puk’, een voorschools educatieprogramma met speelse activiteiten. Binnen 11 verschillende thema’s oefenen we met kinderen vanaf 2 jaar vaardigheden op het gebied van spraak, taal, omgaan met gevoelens, omgaan met elkaar, bewegen, ervaren en ruimtelijk begrip. De pop Puk is hierbij een extra speelkameraadje voor de kinderen. Hij maakt altijd wel iets mee wat de kinderen zullen herkennen. Hij heeft bijvoorbeeld nieuwe schoenen of is verkouden. Puk biedt troost en is een vriendje bij wie kinderen zich veilig voelen. Puk doet vaak mee met de activiteiten die in een grote of kleine groep worden aangeboden.

Overstap naar de basisschool

Vanaf 3 jaar richten we ons steeds meer op een soepele overstap naar de basisschool. We werken verder aan zelfredzaamheid, maar ook aan het samenwerken en elkaar helpen. In het dagritme zitten onderdelen die een kind ook op school terug zal zien. In de kring zitten, op je beurt wachten, luisteren naar elkaar, zelf je jas en schoenen aantrekken en samen opruimen. Dit maakt de overstap naar school straks een stukje gemakkelijker.

Extra ondersteuning

Soms heeft een kind behoefte aan extra ondersteuning. Het is dan bijvoorbeeld nodig om bepaald gedrag aan te leren of om een achterstand op een bepaald ontwikkelingsgebied in te lopen. Ook kinderen met een medische achtergrond kunnen extra begeleiding nodig hebben, of kinderen met Nederlands als 2e taal. Door middel van spelend leren bieden we alle kinderen die dat nodig hebben extra ondersteuning op de groep. Vaak in samenspel met de andere kinderen in een kleine of grote groep of één op één met een pedagogisch medewerker. Afhankelijk van de behoefte van het kind en het al dan niet hebben van een VVE indicatie (afgegeven door JGZ-consultatiebureau) wordt de juiste aanpak bepaald.

Scroll naar boven