Praten met en luisteren naar kinderen (How2talk2kids) - Kinderopvang Simba

Praten mèt en luisteren naar kinderen (How2talk2kids)

Bij Simba vinden we het heel belangrijk om veel aandacht te besteden aan het vergroten van het zelfvertrouwen van een kind. Kinderen met zelfvertrouwen piekeren minder, kunnen zich beter concentreren en zitten vaker ‘lekker in hun vel’.

We helpen kinderen met het ontwikkelen van zelfvertrouwen met behulp van de methode ‘Effectief communiceren met kinderen’ van How2talk2kids. Dit is een manier van praten mèt en luisteren naar kinderen die hen motiveert om na te denken, te leren, door te gaan en in zichzelf te geloven. De basis is het erkennen en benoemen van alle soorten gevoelens en emoties (dus ook bijvoorbeeld  boosheid en verdriet). Door echt te luisteren naar het kind en ook de negatieve gevoelens te benoemen en te accepteren voelt een kind zich beter begrepen. Door deze manier van communiceren voelt een kind zich prettiger en bouwt het meer zelfvertrouwen op.

Het ‘beschrijvend prijzen’ is ook onderdeel van de methode. Het gaat hierbij om het geven van ‘effectieve feedback’. We benoemen het gedrag van het kind om tot iets te komen, bijvoorbeeld volhouden, luisteren, samenwerken of op je beurt wachten.  En als iets (nog) niet lukt, benoemen we wat er al goed gaat en hoe het kind een stapje verder kan komen. Door hun inzet te benadrukken, ontwikkelen kinderen een overtuiging dat je door te oefenen beter kunt worden, in welke taak dan ook. Deze overtuiging hebben kinderen nodig bij het aangaan van nieuwe uitdagingen.

De methode is onderdeel van trainingen voor pedagogisch medewerkers en de pedagogische coaching op de groep.

Scroll naar boven