Ouderraad - Kinderopvang Simba

Ouderraad

De ouderraad van Simba en Peuteropvang De Kabouters bestaat uit enthousiaste ouders die ongeveer één keer per twee maanden vergaderen, meedenken en adviseren over diverse onderwerpen. De ouderraad is een denktank en klankbord voor zowel ouders als pedagogisch medewerkers en behoort uit minimaal twee vertegenwoordigers per locatie te bestaan. Een ouder met meerdere kinderen (op BSO en dagopvang) kan meerdere locaties vertegenwoordigen. Als er een plekje vrij is in de ouderraad, doen we een oproep voor nieuwe leden.

Het doel van de ouderraad is:

  • de belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
  • de verantwoordelijkheid van ouders voor de opvoeding van de eigen kinderen te realiseren, door invloed uit te oefenen op het beleid de organisatie;
  • de communicatie tussen leiding, groepsleiding en ouders te bevorderen;
  • het kwaliteitsbeleid van het uitvoerend werk binnen de organisaties mede te bepalen.

Om haar doel te bereiken en invulling te geven aan haar bevoegdheden, overlegt de ouderraad ongeveer één keer per twee maanden, waarvan een aantal keer met de leiding van Simba. De ouderraad verstrekt ouders informatie over haar activiteiten middels een verslag.

Wilt u meer informatie over de doelen en bevoegdheden, een vergadering bijwonen of heeft u een vraag voor de ouderraad? Laat het ons weten, dan brengen wij u in contact met de ouderraad. Een overzicht van de huidige leden van de ouderraad hangt op het ‘prikbord’ op de locatie van uw kind of klik hieronder op de afbeelding.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders

Voor de ouderraad van Simba zoeken wij leden die willen meedenken en het belangrijk vinden om betrokken te zijn. Vanuit iedere locatie zijn minimaal 2 leden vertegenwoordigd. Voor alle locaties kunnen we versterking gebruiken.

U kunt zich aanmelden door te mailen naar ouderraad@kdvsimba.nl.

IMG_5340.3

Mijn kind inschrijven

Schrijf je eenvoudig online in.

IMG_5325.1

Bereken je opvangkosten

Gemakkelijk en snel.

IMG_6727.1

Ik heb een vraag

Wij helpen je graag!

Scroll naar boven